Hediye Trafik Poliçeniz Total’de
Akaryakıt harcamalarınızı TOTAL’den yapın Sigorta Poliçeniz bedavaya gelsin.

NASIL BEDAVA POLİÇE SİSTEMİNE DAHİL OLABİLİRİM?

- En yakın Ergo İsviçre Acentasına giderek, bedava poliçe kampanyasından faydalanmak istediğinizi bildiriniz. Acenta sizden başvuru için gerekli bilgileri aldıktan sonra, size Total İstasyonlarında akaryakıt alımı yaparken kullanacağınız Kurumsal Kart’ınızı verecektir.

- Bu kart, TOTAL ‘in anlaşmalı olduğu ve KURUMSAL KART SATIŞ SİSTEMİ ‘ne dahil ettiği sayısı 400’e yaklaşan İSTASYON ‘larda geçerlidir.

- KURUMSAL KART’ın geçerli olabilmesi için ilk kullanımda aktive edilmesi gerekmektedir.MÜŞTERİ’ye kart aktivasyon işlemi sırasında SMS yolu ile ve karta özel bir şifre bildirilecektir.MÜŞTERİ , yaptığı alışverişlerin ödemesini anında İSTASYON ‘a nakit veya kredi kartı ile yapacak ve yazar kasa fişini alacaktır. MÜŞTERİ, yaptığı alışveriş sonrası KURUMSAL KART’ını istasyon görevlisine verecek ve yaptığı alışveriş miktar ve tutarını sisteme kaydettirecektir.

NE KADAR BEDAVA POLİÇE PUANI KAZANACAĞIM?

- TOTAL tarafından, bu uygulamaya üye istasyonlarından her seferinde satın alacakları akaryakıt ürünlerinin toplam tutarı üzerinden, Bireysel (gerçek kişi) MÜŞTERİLER’e KDV dahil %5 iskontoya karşılık gelen para puanı, Ticari (Tüzel kişi) MÜŞTERİLER’e ise KDV dahil %7 iskontoya karşılık gelen para puanı sunacakları KURUMSAL KART ‘a işlenecektir.

- KURUMSAL KART SATIŞ SİSTEMİ’ ne dahil olan her MÜŞTERİ’nin hesabına, MÜŞTERİ’ nin daha sonraki tarihlerde satın alacağı zorunlu sigortalar hariç sigorta poliçe primleri’nin ödenmesinde kullanılmak üzere, ERGOİSVİÇRE, yılda bir sefer olmak üzere, bireysel araç kullanıcıları için kartlara 10.-YTL, ticari araç kullanıcıları için 30.-YTL avans para puan yatıracaktır.

KAZANDIĞIM BEDAVA POLİÇE PUANINI NASIL KULLANACAĞIM?

- Kurumsal Kartınıza Ergo İsviçre tarafından yüklenen avans para puanlar ile TOTAL’den akaryakıt alarak biriktirdiğiniz para puanların değerinin toplamı Bireysel araç kullanıcıları için 70 YTL’ye, Ticari araç kullanıcıları için 250 YTL’ye ulaştığında, poliçe yenileme dönemi geldiğinde herhangi bir Ergo İsviçre acentasına giderek, poliçe prim ödemesinin tamamını veya bir kısmını biriken puanlar ile yapabilirsiniz

- Ergoİsviçre avans puanları Zorunlu Sigortalar dışında herhangi bir poliçe satın alırken kullanılabilir.

- Bu sistem ile Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, Deprem Sigortası vb. birçok poliçeye bedava sahip olabilirsiniz.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN NE YAPMALIYIM ?

- ERGOİSVİÇRE çağrı merkezini 444 0 466 veya Total Çağrı Merkezini 444 0 496 nolu telefonlardan arayıp bilgi alabilirsiniz.

 


Anlaşmalı Tutanak İhtiyacının Doğuşu Ve Yasal Düzenlemeler Süreci
 Trafiğe yeni çıkan araç sayısının günden güne artması, bu araçların karayollarında yaptıkları kazalara müdahale şansını da ister istemez daha fazla zorlaştırmaktadır. Özellikle yoğun trafiğin yaşandığı yerlerde ve saatlerde meydana gelen trafik kazaları, sadece kazanın taraflarına değil, neredeyse tüm kentin gündelik yaşamına olumsuz etkide bulunmaktadır. Olay yerine kolluk kuvvetlerinin ulaşımının gecikmesi ve tespit yapılabilmesi için araçların kaza yerinden kaldırılmaması gerekliliği, çoğu zaman zincirleme sorunlara yol açmaktadır. İşte bu nedenle, 1983 yılında kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 81. maddesinde yer alan Trafik kazalarına ilişkin hükümler, günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmiştir.
Bu amaçla Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan çalışma grupları,. 2006 ve 2007 yıllarında yoğun çalışmalar yapmış ve yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir yöntem üzerinde birleşmişlerdir.
Söz konusu anlaşmalı tutanak düzenlenmesine ilişkin uygulamalar dayanağını Karayolları Trafik Kanunu’ nun 81. maddesindeki “Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler.” hükmünden almaktadır.
2 – Hangi hallerde Anlaşmalı tutanak tutmak mümkün değildir?
a.      Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
b.      Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
c.       Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
d.      Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması
e.      Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
f.        Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
g.       Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
h.       Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa
Yukarıda sayılan hallerden herhangi birinin varlığı halinde, mutlaka trafik polisi (ya da zabıtası) çağırarak tutanak tutturulmalıdır.
Çok önemli bir diğer konu ise şudur: Tarafların anlaşamaması halinde, eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırmak ve tutanak tutturmak gerekmektedir
3 – Tutanak doldurulurken uyulması gereken hususlar
a.      Her iki tarafın da tutanağı mutlaka imzalaması gerekmektedir  Aksi halde tutanak geçersiz sayılacaktır
b.      Araçların kaza esnasındaki konumları doğru ve mümkün olduğunca detaylı  çizilmelidir. Özellikle şerit ayırım çizgilerinin yeri ve araçların buna göre konumları kusur belirleme açısından son derece önemlidir. Ayrıca cadde ve sokak ismi belirtilmeli, araçların gittiği yön işaretlenmelidir. Kaza yerini tam belirlemeye yarayacak ilave işaretler varsa (direk, levha, ışıklı lamba vs) çizime ilave edilmelidir.
c.       Çizim üzerinde, araçların ilk darbeyi aldıkları yer mutlaka belirtilmelidir
d.      Tutanaktaki tüm alanların eksiksiz doldurulması önem arz etmektedir
e.      Genelgede mümkün olan durumlarda, araçların yerlerinden kaldırılmadan fotoğraflarının çekileceği belirtilmektedir. Mümkün olmayan durumları değerlendirirken oldukça dar tutmak tarafların menfaatinedir. Araçlar kaldırıldıktan sonraki anlaşamama durumlarında; önceden çekilmiş fotoğraflar, yasal süreçte belirleyici olacaktır. Bu nedenle olay yerinin araçlar çekilmeden önceki fotoğrafı, oldukça fazla önem kazanmaktadır
4 – Kusur oranları:
Yeni genelgeye göre, anlaşmalı olarak tutulmuş tutanaklarda kusur oranları 0, 50 ve 100 den ibaret olacaktır.
Kusur oranları, başvurulan sigorta şirketi tarafından belirlenir ve TRAMER  aracılığıyla, kazada taraf olan diğer sigorta şirketlerine internet ortamında gönderilir. Karşı taraf sigorta şirketleri 3 gün içerisinde mutabakata vardığını ya da kendi kusur yorumunu aynı yoldan bildirir. Tarafların oran hususunda uyuşmazlığı söz konusu olduğunda; konu son kararın verilmesi amacıyla otomatik olarak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ nde kurulmuş komisyona  intikal eder. Komisyonun nihai kararı her iki sigorta şirketini de bağlayacaktır.
5 – Tutanak Örnekleri
Tutanak örneklerinin basımı ve sigorta şirketlerine dağıtımını Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üstlenmiştir. Ancak bu tutanaklar örnek hükmündedir. İstenildiğinde fotokopi yoluyla çoğaltılarak kullanılabilir.
6 – Tutanak dışındaki belgeler
Taraflar tutanakla birlikte mutlaka birbirlerine ruhsat, ehliyet ve poliçe fotokopilerini vermelidir
7 – Sıkça sorulan sorular ve cevapları
Soru:   Tutanağı nereden temin edebilirim?
Cevap: Tutanak örneğini herhangi bir sigorta şirketinden ve acentesinden temin edebilmeniz
mümkündür. Ayrıca ilişikte bulunan örnek tutanağı bastırıp, kaza anında doldurmak da mümkündür. Bu durumda mutlaka form doldurulduktan sonra fotokopiyle çoğaltılmalı fakat asıl imzalar her iki nüshaya da atılmalıdır
Soru:     İkiden fazla araçta maddi hasar olduğunda ne yapılmalı?
Cevap: İkiden fazla aracın kaza yapması durumunda birden fazla tutanak doldurulması mümkündür. Bu durumda tüm tutanaklar kazaya karışıan tüm sürücüler tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır.
Soru:   Tutanağı araç sahibinin imzalaması gerekir mi?
Cevap:
Anlaşma tutanağını kazaya karışan sürücülerin imzalaması yeterlidir. Ancak araç sahipleri de ayrıca imzalayabilirler.
Soru:   Kaza Fotoğraflar cep telefonumda kayıtlı. Bastırmalı mıyım?
Cevap:
Cep telefonunuzdaki kaza resimlerini bastırarak teslim etmeniz kolaylık sağlayacaktır. Ancak bastıramama durumunda lütfen eksperimizden e-mail adresini alınız ve resimleri e-mail adresine gönderiniz.
Soru:   Tutanağı doldurup imzaladıktan sonra tarafınıza başvurmak için ne yapmalıyım?
Cevap: Web sayfamızdan yahut Hasar Operasyon çağrı merkezimizin 444 0 466 numaralı telefonundan (bazı illerde önüne 0216 alan kodunu koymak gerekebilir) anlaşmalı servislerimizin adresini öğrenebilir ve tamirlerini size en yakın olan bu servislerde yaptırabilirsiniz  Anlaşmalı servislerimizi tercih etmeniz durumunda hasar dosya çalışmaları bu servislerimizin profesyonel ekipleri tarafından yapılacak ve aracınız en kısa sürede onarılarak tarafınıza teslim edilecektir.

12 TAKSİT FIRSATI
5 Kasım 2007 itibariyle anlaşmalı olduğumuz bankaların kredi kartları ile acentelerimizden sanal POS ile satın alacağınız ürünlerimizde 12 Taksit’e kadar poliçe düzenleme avantajı sunulacaktır.
Anlaşmalı Kredi Kartları
Garanti Bonuscard
T.E.B Bonuscard
Denizbank Bonuscard
Şekerbank Bonuscard
YKB World
Fortisbank World
Vakıfbank World
İş Bankası Maximum Kart
Oyakbank Maximum Kart
Ziraat Bankası Maximum Kart
Akbank Axess
Citibank Axess
Hsbc Advantage
Tekstil Bankası Advantage
Halkbank Advantage
Fırsatı kaçırmamak için sizleri en yakın ERGOİSVİÇRE yetkili acentesine bekliyoruz.

• 8 ve üzeri taksitli poliçelere vade farkı uygulanmaktadır. Maks. taksit adedi 12’dir.